آموزش های وردپرس

وردپرس بخشی از یک پروژه ویژه است که در سال 2003 راه اندازی شد آنقدر لیبرال است که امروز کاملاً منبع باز و رایگان به زندگی خود ادامه می دهد. تا امروز ، با 35 نسخه مختلف در برابر ما ایستاده است. همزمان؛ این برنامه همچنان از کسانی که می خواهند حضور دیجیتالی خود را در وب حفظ کنند پشتیبانی و رشد می کند.

33 درصد سایتها در دنیای وب با سیستم وردپرس ایجاد شده اند. من فکر می کنم این اعداد به اندازه کافی قدرت وردپرس را نشان می دهد. حال بیایید به جنبه آزادیخواهانه این سیستم و چگونگی محبوبیت آن بپردازیم.